• Kapiten Almin Lakota
  • Lokacija Omladinskih brigada 90e, Beograd

2018

Pridružili se ligi

25

Igrača u ekipi

Bosch u Srbiji predstavljaju dva nezavisna entiteta: Robert Bosch d.o.o. i BSH Aparati za domaćinstvo, koja su zadužena za teritoriju Srbije, Crne Gore i Republiku Severnu Makedoniju, tako čineći regionalne podružnice Bosch Grupe, jedne od najvećih industrijskih kompanija na svetu.

Kompanija Bosch Srbija je ostvarila prodaju na lokalnom tržištu u 2022. godini u iznosu od 80 miliona evra. Ukupna neto prodaja, uključujući interne isporuke podružnicama, iznosila je 395 miliona evra u 2022. godini. Kompanija zapošljava više od 3.400 saradnika u Srbiji (od 31. decembra 2022. godine), a očekuje se da će taj broj rasti.